• Don Gagne's avatar
    · 4b888968
    Don Gagne authored
    Updates for Qt 5.12 and 64 bit
    4b888968
QGCCommon.pri 8.91 KB