Commit 222b2230 authored by Gus Grubba's avatar Gus Grubba

Update localization files

parent 58d6e891
......@@ -70,25 +70,25 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMAirframeComponentSummary.qml" line="29"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMAirframeComponentSummary.qml" line="29"/>
<source>Frame Class</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Gövde Sınıfı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMAirframeComponentSummary.qml" line="35"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMAirframeComponentSummary.qml" line="35"/>
<source>Frame Type</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Gövde Tipi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMAirframeComponentSummary.qml" line="41"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMAirframeComponentSummary.qml" line="41"/>
<source>Firmware Version</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Firmware versiyonu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMAirframeComponentSummary.qml" line="42"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMAirframeComponentSummary.qml" line="42"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Bilinmeyen</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -105,19 +105,19 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="175"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="175"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Devre Dışı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="183"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="183"/>
<source>Channel </source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kanal </translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="221"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="221"/>
<source>Gimbal </source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Gimbal </translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="239"/>
......@@ -135,19 +135,19 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="265"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="265"/>
<source>Output channel:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Çıkış kanalı:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="285"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="285"/>
<source>Input channel:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Giriş kanalı:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="305"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="305"/>
<source>Gimbal angle limits:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Gimbal açısı limitleri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="314"/>
......@@ -169,54 +169,54 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="350"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="350"/>
<source>Servo PWM limits:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Servo PWM limitleri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="405"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="405"/>
<source>Gimbal Settings</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Gimbal Ayarları</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="422"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="422"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="444"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="444"/>
<source>Gimbal Type changes takes affect next reboot of autopilot</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Gimbal'de yapılan değişiklikler otopilotun yeniden başlatılması ile etkin hale gelir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="452"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="452"/>
<source>Default Mode:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Varsayılan Mod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="472"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="472"/>
<source>Tilt</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="490"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="490"/>
<source>Roll</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Roll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="508"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.qml" line="508"/>
<source>Pan</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.cc" line="20"/>
<source>Camera</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kamera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraComponent.cc" line="31"/>
......@@ -341,7 +341,7 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="349"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="349"/>
<source>Stabilize</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Stabilize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="367"/>
......@@ -387,7 +387,7 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="483"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="483"/>
<source>Gimbal Type changes takes affect next reboot of autopilot</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Gimbal'da yapılan değişiklikler otopilotun yeniden başlatılması ile etkin hale gelir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="491"/>
......@@ -399,13 +399,13 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="512"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="512"/>
<source>Tilt</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="532"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="532"/>
<source>Roll</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Roll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMCameraSubComponent.qml" line="552"/>
......@@ -449,7 +449,7 @@
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/APM/APMFirmwarePlugin.cc" line="983"/>
<source>Unable to takeoff: Vehicle failed to arm.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kalkış Yapılamıyor: Araç etkinleştirilemedi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/APM/APMFirmwarePlugin.cc" line="1001"/>
......@@ -955,13 +955,13 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="254"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="254"/>
<source>Calibrate</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kalibrasyon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="261"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="261"/>
<source>Now perform these steps:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Şu anda bu adımlar gerçekleştiriliyor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="261"/>
......@@ -973,7 +973,7 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="262"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="262"/>
<source>- Disconnect USB and battery so flight controller powers down</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>- USB ve batarya bağlantısını kes, böylelikle uçuş kontrolcüsünün gücü kesilecek.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="263"/>
......@@ -991,31 +991,31 @@
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="265"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="265"/>
<source>- If using a flight controller with a safety button press it until it displays solid red</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>- Eğer bir güvenlik butonu ile bir uçuş kartı kullanılıyorsa daimi kırmızı ışığı görene kadar butona bas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="266"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="266"/>
<source>- You will hear a musical tone then two beeps</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>- Bir müzikal ton ve ardından 2 bip sesi duyacaksınız.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="267"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="267"/>
<source>- A few seconds later you should hear a number of beeps (one for each battery cell youre using)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>- Birkaç saniye sonra kullandığınız her batarya hücresi için bir kez bip sesi duymalısınız.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="268"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="268"/>
<source>- And finally a single long beep indicating the end points have been set and the ESC is calibrated</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>- Ve son olarak, tek bir uzunca bip sesi son noktaların set edildiğini ve ESC'nin kalibre edildiğini bildirecektir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="269"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="269"/>
<source>- Disconnect the battery and power up again normally</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>- Batarya bağlantısını kes ve tekrar normal şekilde gücü aç.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMPowerComponent.qml" line="310"/>
......@@ -2709,7 +2709,7 @@
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMSensorsComponentController.cc" line="422"/>
<source>Hold still in the current orientation and press Next when ready</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Mevcut oryantasyonda hareketsiz bekle ve hazır olunca İleri'ye bas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMSensorsComponentController.cc" line="581"/>
......@@ -3073,19 +3073,19 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentCopter.qml" line="464"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentCopter.qml" line="464"/>
<source>Roll</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Roll (Yuvarlanma)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentCopter.qml" line="464"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentCopter.qml" line="464"/>
<source>Pitch</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pitch (Yunuslama)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentCopter.qml" line="464"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentCopter.qml" line="464"/>
<source>Yaw</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Yaw (Dümen)</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -3100,7 +3100,7 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentSub.qml" line="51"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentSub.qml" line="51"/>
<source>Position Controller Parameters</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Oryantasyon Kontrolcü Parametreleri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/APM/APMTuningComponentSub.qml" line="58"/>
......@@ -3114,7 +3114,7 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirMapManager.cc" line="178"/>
<source>AirMap Enabled</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>AirMap Aktif</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirMapManager.cc" line="186"/>
......@@ -3124,7 +3124,7 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirMapManager.cc" line="198"/>
<source>No API key for AirMap</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>AirMap için API anahtarı mevcut değil</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -3252,7 +3252,7 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/PX4/AirframeComponentSummary.qml" line="41"/>
<location filename="../src/AutoPilotPlugins/PX4/AirframeComponentSummary.qml" line="41"/>
<source>Custom Fw. Ver.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Özel Yapım Fw. Ver.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -3265,7 +3265,7 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="84"/>
<source>Enable AirMap Services</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>AirMap Servisleri'ni aktif et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="89"/>
......@@ -3275,18 +3275,18 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="96"/>
<source>Show Airspace on Map (Experimental)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Hava sahasını haritada göster (Deneysel)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="104"/>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="113"/>
<source>Clear Saved Answers</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kayıtlı cevapları temizle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="114"/>
<source>All saved ruleset answers will be cleared. Is this really what you want?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tüm kayıtlı kuralset cevapları temizlenecek. Gerçekten bunu mu istiyorsun?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="136"/>
......@@ -3348,7 +3348,7 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="251"/>
<source>Register for an AirMap Account</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Bir AirMap hesabına kaydol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="272"/>
......@@ -3363,22 +3363,22 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="291"/>
<source>John Doe</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>John Doe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="293"/>
<source>joe36</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>joe36</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="294"/>
<source>Email:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>E-posta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="295"/>
<source>jonh@doe.com</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>john@doe.com</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="296"/>
......@@ -3388,7 +3388,7 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="297"/>
<source>+1 212 555 1212</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>+1 212 555 1212</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Airmap/AirmapSettings.qml" line="310"/>
......@@ -5165,7 +5165,7 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/PlanView/FWLandingPatternEditor.qml" line="234"/>
<source>- or -</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>veya</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -5173,22 +5173,22 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/FactSystem/Fact.cc" line="247"/>
<source>Unknown: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Bilinmiyor (%1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FactSystem/Fact.cc" line="332"/>
<source>true</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>olumlu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FactSystem/Fact.cc" line="332"/>
<source>false</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>olumsuz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FactSystem/Fact.cc" line="745"/>
<source>Change of parameter %1 requires a Vehicle reboot to take effect.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>%1 Parametresinin değişmesi için aracın yeniden başlatılması gerekmektedir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FactSystem/Fact.cc" line="747"/>
......@@ -5481,17 +5481,17 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareImage.cc" line="413"/>
<source>Size for decompressed %1 does not match stored size: Expected(%1) Actual(%2)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>%1 için dekonpress edilmiş boyut, saklı boyut ile eşleşmiyor: beklenen (%1) mevcut (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareImage.cc" line="417"/>
<source>Successfully decompressed %1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Başarıyla dekompres edildi %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareImage.cc" line="445"/>
<source>Unabled to open firmware file %1, %2</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Firmware dosyası açılamıyor %1, %2</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -5499,122 +5499,122 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="349"/>
<source>Canon S100 PowerShot</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Canon S100 PowerShot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="363"/>
<source>Canon EOS-M 22mm</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Canon EOS-M 22mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="377"/>
<source>Canon G9 X PowerShot</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Canon S100 PowerShot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="391"/>
<source>Canon SX260 HS PowerShot</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Canon S100 PowerShot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="404"/>
<source>GoPro Hero 4</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>GoPro Hero 4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="418"/>
<source>Parrot Sequioa RGB</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Parrot Sequioa RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="432"/>
<source>Parrot Sequioa Monochrome</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Parrot Sequioa Monochrome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="445"/>
<source>RedEdge</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kırmızı Kenar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="459"/>
<source>Ricoh GR II</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ricoh GR II</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="472"/>
<source>Sentera Double 4K Sensor</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sentera Double 4K sensörü</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="485"/>
<source>Sentera NDVI Single Sensor</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sentera NDVI Tek Sensörü</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="500"/>
<source>Sony a6000 16mm</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony a6000 16mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="513"/>
<source>Sony a6300 Zeiss 21mm f/2.8</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony a6300 Zeiss 21mm f/2.8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="526"/>
<source>Sony a6300 Sony 28mm f/2.0</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony a6300 Sony 28mm f/2.0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="539"/>
<source>Sony a7R II Zeiss 21mm f/2.8</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony a7R II Zeiss 21mm f/2.8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="552"/>
<source>Sony a7R II Sony 28mm f/2.0</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony a7R II Sony 28mm f/2.0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="565"/>
<source>Sony DSC-QX30U @ 4.3mm f/3.5</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony DSC-QX30U @ 4.3mm f/3.5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="581"/>
<source>Sony ILCE-QX1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony ILCE-QX1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="596"/>
<source>Sony NEX-5R 20mm</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony NEX-5R 20mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="610"/>
<source>Sony RX100 II 28mm</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sony RX100 II 28mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="623"/>
<source>Yuneec CGOET</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Yuneec CGOET</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="636"/>
<source>Yuneec E10T</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Yuneec E10T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="649"/>
<source>Yuneec E50</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Yuneec E50</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="662"/>
<source>Yuneec E90</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Yuneec E90</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/FirmwarePlugin/FirmwarePlugin.cc" line="857"/>
......@@ -5627,32 +5627,32 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="28"/>
<source>Firmware</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Yazılım</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="46"/>
<source>Firmware Setup</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Yazılım Kurulumu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="49"/>
<source>%1 can upgrade the firmware on Pixhawk devices, SiK Radios and PX4 Flow Smart Cameras.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>%1 Pixhawk cihazlarında, SiK Radios ve PX4 Flow smart kameralarda firmware güncellenebilir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="50"/>
<source>Update the autopilot firmware to the latest version</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Otomatik pilot yazılımını son sürümüne güncelleyin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="54"/>
<source>All %1 connections to vehicles must be </source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tüm %1 araçlara bağlantı yapılmalıdır.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="72"/>
<source>Upgrade cancelled</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Güncelleme iptal edildi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="117"/>
......@@ -5667,67 +5667,67 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="124"/>
<source>Found device</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Aygıt Bulundu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="172"/>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="309"/>
<source>PX4 Pro </source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>PX4 Pro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="233"/>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="267"/>
<source>Standard Version (stable)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kararlı Sürüm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="237"/>
<source>Beta Testing (beta)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Beta Testi (beta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="241"/>
<source>Developer Build (master)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ana Geliştirici Sürümü</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="245"/>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="271"/>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="284"/>
<source>Custom firmware file...</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Özgün firmware dosyası...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="254"/>
<source>PX4 Pro</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>PX4 Pro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="258"/>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="322"/>
<source>ArduPilot</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>ArduPilot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="280"/>
<source>Standard Version</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Standart Sürüm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="298"/>
<source>Detected PX4 Flow board. The firmware you use on the PX4 Flow must match the AutoPilot firmware type you are using on the vehicle:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>PX4 Flow board tespit edildi. PX4 üzerinde kullandığınız firmware aracınız üzerindeki ArduPilot firmware türü ile uyumlu olmalıdır (eşleşmelidir). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="299"/>
<source>Detected Pixhawk board. You can select from the following flight stacks:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pixhawk board tespit edildi. Uçuş setlerinden seçim yapabilirsiniz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="300"/>
<source>Press Ok to upgrade your vehicle.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Taşıt sürümünü yükseltmek için Ok düğmesine basınız.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/VehicleSetup/FirmwareUpgrade.qml" line="303"/>
......@@ -5742,52 +5742,52 @@ Blue Robotics thrusters are lubricated by water and are not designed to be run i